कार्यरत समिती

श्री. किशोर ढोणे
श्री. किशोर ढोणे
संस्थापक अध्यक्ष
पोलीस बॉईज असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य) संलग्नित महिला आघाडी (पोलीस पत्नी)