पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांना 15 दिवस अर्जीत रजा रोखीकरण बंद केल्या बाबत चा निर्णय दि. 21/2/24 चा रद्द करणेबाबत

पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांना 15 दिवस अर्जीत रजा रोखीकरण बंद केल्या बाबत चा निर्णय दि. 21/2/24 चा रद्द करणेबाबत

February 23rd, 2024 by  / Total comments: 0
प्रती, मा.श्री.डाँ.नितीनजी करीर साहेब, मुख्य सचीव,गृह विभाग म.रा.मुबई विषय…पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांना 15 दिवस अर्जीत रजा रोखीकरण बंद केल्या बाबत चा निर्णय दि.21/2/24 चा रद्द करणेबाबत महोदय, आम्ही पोलीस परीवारातील सदस्य आहोत आपण घेतलेला शासन निर्णय दिनांक 21/2/24 आम्हाला मान्य नाही शासन निर्णयात नमुद केले आहे की सातव्या वेतन आयोगानुसार शासकीय ईतरही शासकीय […]
Read More
पोलिसांच्या पाल्यांना पोलीस भरतीत १० टक्के आरक्षण द्या.

पोलिसांच्या पाल्यांना पोलीस भरतीत १० टक्के आरक्षण द्या.

December 21st, 2023 by  / Total comments: 0
Read More
एक दिवस पोलिसांसाठी

एक दिवस पोलिसांसाठी

December 14th, 2023 by  / Total comments: 0
Read More
पोलिसांना दिवाळीत १३ महिन्यांचा बोनस द्यावा.

पोलिसांना दिवाळीत १३ महिन्यांचा बोनस द्यावा.

December 13th, 2023 by  / Total comments: 0
Read More
पोलीस बॉइज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को सौपा ज्ञापन.

पोलीस बॉइज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को सौपा ज्ञापन.

December 13th, 2023 by  / Total comments: 0
Read More

Recent Posts

Categories

Archive